RIM 7 Rim Cleaning Gel 500 ml
RIM 7 Rim Cleaning Gel 500 ml
  • −25%
RIM 7 Rim Cleaning Gel 500 ml
RIM 7 Rim Cleaning Gel 500 ml

RIM 7 Rim Cleaning Gel 500 ml

11022
Lagervara
149,40 kr 199,20 kr -25%

Till skillnad från traditionella ofta mycket sura hjulrengöringsmedel, Är RIM7 tack vare dess pH-neutral formulering är extremt skonsam..

 

Material vänlig formul

Den höga viskositeten i RIM 7 förhindrar att produkten rinner av efter applicering och säkerställer att RIM7 fungerar där den används

Den intelligenta färgförändring - från rött till svart - efter appliceringen visar när RIM7 kan sköljas av

Applicering:

 Skaka RIM-7 flaskan kraftigt före användning! Spraya på torra fälgar från ett avstånd av ca 40 cm tills fälgen är täckt.

Vänta i cirka 5 minuter och skölj sedan ordentligt med en kraftig vattenstråle.

Rengör det mest inbitna bromsdammet med SCHOOL Spider Application Pad eller Rim Engine Brush före sköljning.

För mycket värdefulla eller ovanliga fälgar rekommenderar vi att du först testar lämpligheten på en icke synlig yta. Applicera aldrig RIM 7 på heta fälgar

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser 

P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.