• −15%
MULTI CLEANER  500m

MULTI CLEANER 500ml

Lagervara
101,32 kr 119,20 kr -15%

Kraftfullt multifunktionsmedel av hög kvalitet.

Säker för användning på alla ytor, inklusive tyger och läder.

 

1.Spray on destined area 
2.Clean area with detailing brush or cloth 
3.Rinse well with water 

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P302+P361+P352 VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.