MASTER FINAL POLISH II 500ml - Streetpower-rekond.se
  • −15%
MASTER FINAL POLISH II 500ml - Streetpower-rekond.se

Genererar underbar våt glans och efterlämnar en jämn och blank yta och högglansig finish

Lämnar inte rester på plastdetaljer

Dammfri process Idealisk för glas, krom och plastytor

Lätt att använda

Lagervara
404,60 kr 476,00 kr -15%

 

FINAL MASTER POLISH II. Denna unika formel är redan ett litet mästerverk.

Poleringsprocessen har aldrig varit så lätt. Innehåller inga fyllmedel.

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

PA-MFPII500
No reviews
Kommentarer (1)
Betyg

Kunder som köpt denna produkt köpte också: