• −20%
Master Compound SPR Heavy Cut 500ml

Master Compound SPR Heavy Cut 500ml

Lagervara
444,80 kr 556,00 kr -20%

Maste Compound; För att korrigera och återställa väderbiten och matt lack.Tar bort virvlar, oxidation, mattthet och repor. Snabb prestanda med lång arbetstid. Avancerad formel ökar färgintensiteten och färgens klarhet.
Damm fri, Arbeta med maskin och för hand. INGA FILLERS & INGET SILIKON)

 

MASTER COMPOUND är en av de mest avancerade compounderna på marknaden. En blandning av super micro abrasive (SMAT) och diminishing slipmedel (DAT) -partiklar möjliggör snabb lackkorrigering, men lämnar en klar, haze-fri yta.

Rena partiklar av hög kvalitet möjliggör dammfri avverkning och utmärkt resultat.

MASTER COMPOUND är fullt kapabel att ta bort #1200 slipmärken 

För ytterligare förfining och perfektion rekommenderar vi FINAL MASTER POLISH II för finish och klarare yta ytterligare. 

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Betyg Kommentarer (1)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.