BOOST Engine Dressing 500 ml
BOOST Engine Dressing 500 ml
  • −25%
BOOST Engine Dressing 500 ml
BOOST Engine Dressing 500 ml

BOOST Shine & Seal 500ml

12460
Lagervara
177,00 kr 236,00 kr -25%

BOOST Shine&Seal är en favorit produkt som används under varje rekond vi utför. Enligt vår uppfattning är det en av dom bästa produkterna på marknaden för användning i motorrum lämnar alla plast, vinyl och gummi ytor som nya.

 

En enastående premiumglans försegling för hela motorrummet. BOOST ger en naturlig och fabriksny halvmatt glansfinish som ger ett långvarigt skydd.

Den innovativa BOOST-formeln tillåter applikationer på våta ytor utan att lämna fula märken och streck.

BOOST innehåller inga farliga ingredienser och är fri från kolväten.
Användning;
Rengör först det smutsiga motorrummet med hjälp av SPAM universal-cleaner

Spraya BOOST lätt över ytan och låt det torka i ca. 15 minuter - klart! Ingen borttorkning nödvändig!

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händer grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.