CARNAUBA ARTS GOLD ZIRCON 500ml
  • −15%
CARNAUBA ARTS GOLD ZIRCON 500ml

CARNAUBA ARTS GOLD ZIRCON 500ml

GOLD ZIRKON använder en specialdesignad guldpläterad extrakt av Carnauba Flake 

Lagervara
676,60 kr 796,00 kr -15%

 

Ett sprayvax med den fantastiska lystern av carnauba som förtrollar din lack till en glamorös glans på några sekunder.

Det har aldrig förut varit lika enkelt att nå en så slät och blank yta likt denna.

Vår masterbatch-process är utformad för att uppnå maximal glansvolymer och ett oöverträffat djup av glans.

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

PA-CAGZWYC500
No reviews
Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också: