• −35%
  • Ny
Ultracoat Metal Guard 15 ml

Ultracoat Metal Guard 30 ml

Lagervara
465,40 kr 716,00 kr -35%

14Metal Guard är en keramisk behandling för fälgar och metallkomponenter. Tack vare sin hållbarhet är den perfekt för ytor som utsätts för höga temperaturer, till exempel avgasrör eller bromsok. Metal Guard skyddar effektivt mot vägsalt, järndamm och andra föroreningar. Smuts fastnar inte permanent på den skyddade ytan, så underhållet är snabbt, enkelt och kräver inte användning av starka kemikalier. Produkten garanterar en högglans. Du kan också använda den på matta ytor, där den kommer att betona ytans satinutseende. Behandlingen ger en mycket hydrofob yta, så att du kan hålla dina fälgar rena längre.

 

Metal Guard är enkel och snabb att applicera och samtidigt mycket effektiv. Endast några milliliter av produkten räcker för att skydda en uppsättning med 4 fälgar. Vår storsäljare är en av de mest hållbara beläggningarna på marknaden som skyddar dina fälgar i 2 säsonger efter applicering.

Mest hållbara metallbehandlingen

Snabb rengöring utan att behöva använda stark kemikalie

Högglans

1st applicator medföljer 

Du bör aldrig applicera beläggningen utomhus och i direkt solljus.

De perfekta appliceringsförhållandena är temperaturer i intervallet 18-22 ° C och en luftfuktighet på 50-70%.

Om temperaturen och luftfuktigheten är högre kommer beläggningen att härda snabbare och du bör vara redo att buffra bort överskottet mycket snabbare.

Använd alltid en ny mikrofiberduk. Du bör ha tillräckligt med dessa för att ofta byta under applikationen.

Applicera i rätt belysning.

Applicera det andra lagret strax efter det första för att förbättra beläggningens prestanda.

Lämna beläggningen i minst 24 timmar för att härda helt. Den första tvätten ska inte göras förrän 7 dagar efter applicering.

Tvätta hjulen ordentligt och sanera dem med en lera och lämpliga kemikalier.

Polera hjulen om de har repor, virvlar eller hologram.

Avfetta ytan ordentligt med Ultracoat Finest Wipe eller IPA och lämna några minuter att avdunsta.

Förbered beläggningen, appliceringspucken och några mikrofiberdukar.

Fukta kanten på appliceringspucken med produkten.

Applicera på ytan flera gånger i en sektion. Försök att sprida det så bra att polering inte är nödvändigt.

Kontrollera efter 2 minuter om den flashar och ta bort överskott med en mikrofiberduk om det behövs.

Låt stå i minst 24 timmar för härdning.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Cyclosilazanes, di-Me, Mehydrogen, polymers with di-Me, Mehydrogen silazanes, reaction Products with 3- (triethoxysilyl)-1-propanamine

Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Säkerhetsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501Innehållet/behållaren lämnas till genom att överlämna produkten till en person som har tillstånd att bortskaffa avfall eller genom att returnera den till leverantören.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.