• −20%
Ultracoat Ceramic Breeze 100 ml

Ultracoat Ceramic Breeze 100 ml

Lagervara
1 020,80 kr 1 276,00 kr -20%

Ohoj! Vi presenterar en helt ny, revolutionerande keramisk behandling för båtägare som älskar sina vattenskotrar, båtar osv glänsande och skyddade!

 

Ultracoat Ceramic Breeze är baserad på samma teknik som vi använder i våra andra förstklassiga keramiska coatingar, men den är speciellt anpassad för gelcoats, marina ytor och yachter som stannar i vattnet under långa perioder.

Din båt kommer att ha högsta skydd mot hårdt slitage. I våra tester i norska vatten förhindrade bara 2 lager av behandlingen skrovet från att skadas under 2 (!) säsonger!

Till skillnad från traditionell klarlack på bilar är en gelcoat mer mottaglig för oxidation och föroreningar på grund av sin porösa finish. För att förhindra dem, även på helt nya båtar, behöver gelcoaten en effektiv och skyddande sköld som Ceramic Breeze ger.

Glöm svårigheter att ta bort dieselfläckar på ditt skrov och njut av en vacker glans och djup i färgen på din båt. Överlägset skydd mot oxidation, vittring, algtillväxt och skadliga UV-strålar är bonusen du får med Ultracoat Ceramic Breeze.

Hissa seglen!

Utmärkt glans av gelcoatytan

Enkel applikation

Enkelt underhåll

Steg 1: Tvätta skrovet noggrant med Ultracoat Master Wash and Shampoo+. Se till att ytan är helt ren och torr efteråt.

Steg 2: Polera ytan tills du når den perfekta finishen.

Steg 3: Avfetta ytan med Ultracoat Finest Wipe.

Steg 4: Applicera ett tjockt lager eller Ceramic Breeze med hjälp av cross-hatch-metoden som arbetar på ca. 1 kvm yta åt gången.

Steg 5: Vänta i ca. 1 minut och ta försiktigt bort merparten av produkten med en mikrofiberduk. Använd sedan en ren mikrofiber för att torka bort beläggningsresterna och uppnå den perfekta finishen.

Steg 6: Låt coatingen härda i minst 24 timmar. Ytan ska inte ha kontakt med vatten eller kemikalier under den tiden.

Gamla vaxer, skydd eller beläggningar bör avlägsnas.

Du bör aldrig applicera beläggningen i direkt solljus.

Undvik att arbeta vid en temperatur över 30 grader.

Använd alltid en ny mikrofiberduk. Du bör ha tillräckligt med dessa för att ofta byta dem under applikationen.

Applicera i små ytor. Vi rekommenderar att panelerna delas upp i 1 kvm sektioner för att säkerställa en säker och enkel applicering.

Applicera i rätt belysning.

Lämna behandlingen i minst 24 timmar för att härda helt.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Cyclosilazanes, di-Me, Mehydrogen, polymers with di-Me, Mehydrogen silazanes, reaction Products with 3- (triethoxysilyl)-1-propanamine

Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Säkerhetsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302+P335+P334 VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.

P405 Förvaras inlåst.

P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.