Ultracoat Iron Hunter 500ml
Ultracoat Iron Hunter 500ml
Ultracoat Iron Hunter 500ml
  • −35%
Ultracoat Iron Hunter 500ml
Ultracoat Iron Hunter 500ml
Ultracoat Iron Hunter 500ml

Ultracoat Iron Hunter 500ml

Lagervara
103,48 kr 159,20 kr -35%

Iron Hunter är en produkt färdig att använda för att ta bort metallpartiklar och flyktig rost. Den har en flytande konsistens som säkerställer produktens användarvänlighet vid rengöring av fälgar och lack. Produkten reagerar snabbt och effektivt, vilket kan ses på den nästan omedelbara färgindikeringen på ytan man vill rengöra. Trots sin konsistens har den en hög viskositet, vilket i kombination med långsam torkning möjliggör ett långt och effektivt arbete med produkten.

 

Iron Hunter är pH-neutral och säker för fälgar, lack och de flesta former av skydd som hårdvax och keramiska behandlingningar. I receptet passade vi på att använda mintdoftnoter som effektivt maskerar den typiska lukten hos andra produkter i denna kategori.

Iron Hunter är den perfekta lösningen för kemisk dekontaminering av fälgar och lack. Den fungerar även bra som en produkt för regelbunden vård.

Användningsmetod:

Applicera produkten på fälgen eller lacken.

Vänta några minuter tills ytan blir synligt röd.

Vid behov; arbeta produkten med en borste eller applikator för att öka rengöringskraften.

Skölj av produkten med generösa mängder vatten.

Tips:

Använd alltid skyddskläder och handskar. Arbeta på en sval yta borta från direkt solljus. För att förstärka effekten, applicera den på en torr yta. Låt inte produkten torka.

Signalord

Varning

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Sodium mercaptoacetate

1,2-etandiol

Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Säkerhetsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till genom att överlämna produkten till en person som har tillstånd att bortskaffa avfall eller genom att returnera den till leverantören.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.