Ultracoat Scoat v2 - Limited Edition 500ml - Streetpower-rekond.se
  • −15%
Ultracoat Scoat v2 - Limited Edition 500ml - Streetpower-rekond.se

Ultracoat Scoat v2 - Limited Edition 500ml

Begränsad upplaga av vår bästsäljande SiO2 -coatning! Hög kiseldioxidhalt gjorde produkten ännu mer hållbar och hydrofob! Den mycket mångsidiga skyddande beläggningen baseras på fluorpolymer och Si02. Det är perfekt som en uppfräschning av keramiska behandlingar eftersom det ger ytan mycket hydrofoba egenskaper och maximal halhet. Scoat V2 fungerar utmärkt som en oberoende behandling och tack vare dess mycket snabba och enkla applicering används den ofta istället för traditionella vaxer. En annan fördel är att det inte kräver någon härdningstid, så det är bara att applicera & köra. Scoat är en perfekt entréprodukt. Även oerfarna bilvårdsentusiaster kommer uppskatta hur lätt det är applicera på sina bilar.

Snabbt och enkelt - en perfekt ersättning för vaxer

Starka hydrofoba egenskaper

Mycket hal touch

Lagervara
509,32 kr 599,20 kr -15%

 

Du bör inte applicera i direkt solljus.

Använd alltid rena mikrofiberdukar.

Applicera i bra ljus.

Lägg till ett extra lager för att förbättra beläggningens prestanda. Du kan göra det snabbt efter att ha applicerat den första.

Scoat v2 kräver inte härdning under lång tid. Applicera och kör direkt!

Ytan ska vara helt ren och sanerad.

Gamla beläggningar, vaxer och andra skydd måste avlägsnas före appliceringen.

Ytan ska maskinpoleras om det finns repor, virvlar eller hologram.

Ytan måste avfettas ordentligt av Ultracoat Wipe It! eller IPA. Vi rekommenderar en andra avfettning för att säkerställa att ytan är perfekt förberedd för appliceringsprocessen

Spraya produkten på mikrofiberduken och ytan.

Bred ut produkten med en trasa och torka bort överskottet för en perfekt finish.

Behandlade ytor är redo att användas direkt efter applicering

Ett annat sätt att använda Scoat V2 är att blanda det 1: 4 med vatten och använda den som wetcoat efter att ha tvättat bilen.

Spraya direkt på våt bil, vänta 30 sekunder och skölj. Då har du skyddat bilen i 2-3 månader. Kom ihåg att inte stå i solljus under användning på detta sätt.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

aceton propan-2-ol

Varningstexter

Varningstexter

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning.

P271Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet/behållaren lämnas till enligt gällade förordningar.

No reviews
Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också: