Ultracoat Iron+ 500 ml
  • −15%
Ultracoat Iron+ 500 ml

Ultracoat Iron+ 500 ml

75En produkt som är avsedd att ta bort metallpartiklar, bromsdamm och flygrost. Produktens geliknande konsistens garanterar en lång aktiv tid. Produkten har en neutral pH -nivå som gör den säker för lack, hjul, krom, gummi, glas. Det framkallar den välkända effekten av "blödande hjul". Det tränger snabbt och djupt in i ytan, varför slutresultatet av rengöringen kan ses bara ett par sekunder efter applicering. All smuts kommer lätt från ytan och lämnar den smutsfri.

Fin marsipan doft

Säker för varje yta tack vare neutralt pH

Perfekt för lack och fälgar

Lagervara
121,72 kr 143,20 kr -15%

 

Använd alltid skyddskläder och nitrilhandskar.

Produkten fungerar bäst när den appliceras på en torr yta.

1. Applicera produkten från botten till toppen.

2. Vänta tills "blödningseffekten" är synlig på hela ytan.

3. Vid behov, arbeta runt produkten med en pensel eller en applikatorplatta

4. Skölj av produkten med en högtryckstvätt.

Upprepa vid behov 1-4 steg.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Natriumxylensulfonat

Varningstexter

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsangivelser

P264 Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning.

P280 Använd ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

114
No reviews
Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också: