Liquid Elements Pearl Rain, Energy 1L
  • Ny
Liquid Elements Pearl Rain, Energy 1L

Liquid Elements Pearl Rain, Energy 1L

Liquid Elements KEM

Liquid Elements Pearl Rain Cherry Tec 1L -är ett högkvalitativt schampo som är lämpligt för att enkelt rengöra utsidan av alla fordon. Även på kraftigt smutsade fordon erbjuder Pearl Rain en stark rengöringsprestanda och tar bort även envis smuts.

Lagervara
103,20 kr

 

Tack vare schampots starka skummande och behagliga körsbärsdoft är Pearl Rain en av Liquid Elements storsäljare.

Liquid Elements Pearl Rain är pH-neutral och därför särskilt lämplig för redan förseglade fordon.

Blanda ca 50ml i 10 liter ljummet vatten. Spola med högtryckstvätt i hinken för att aktivera skummet.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P264 Tvätta ... grundligt efter användning.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

No reviews
Kommentarer (0)