Deep Ice - interiördoft 100ml
  • Ny
Deep Ice - interiördoft 100ml

Deep Ice - interiördoft 100ml

Liquid Elements KEM

Med Smellow's från Liquid Elements kan du ge ditt fordons interiör en mycket speciell doft.

Högkvalitativa doftingredienser säkerställer en utmärkt, ojämförlig doftupplevelse. Idealisk för att slutföra rengöringen av fordonets interiör eller när som helst för att fräscha upp däremellan.

Lagervara
63,20 kr

 

Egenskaper:

Unik doft Bon Bon-glass.

Högkvalitativa doftingredienser

Ingen fastsättning av de sprutade ytorna

Behändigt format, passar i handskfacket eller valfri ficka.

Applicering:

Skaka flaskan väl

Spraya 5-8 sprayer på en dörrmatta eller annan textil yta.

Upprepa processen för en mer intensiv doft eller för att fräscha upp

Allmänt:

P102: Förvaras utom räckhåll för barn.

P500-serien: Avfallshantering:

P501: Kassera innehållet/behållaren till ett godkänt avfallshanteringsföretag eller kommunalt insamlingsställe.

Försiktighetsåtgärder:

Undvik utsläpp av P273 i miljön.

Miljöfaror:

H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ytterligare information:

Innehåller kanelaldehyd (CINNAMAL), linalool. Kan orsaka allergiska reaktioner

No reviews
Kommentarer (0)